Mirosław Małecki – właściciel i założyciel jednej z najstarszych prywatnych szkół jazdy w Lublinie i regionie lubelskim Ośrodka Szkolenia Kierowców ” AMIGO” pochodzi ze Świdnika. Szkolenie kierowców zawodowo rozpoczął w roku 1989 w państwowym ośrodku szkolenia w Lublinie. Wykorzystując zdobyte tam doświadczenie i korzystając z własnych obserwacji oraz dobrych pomysłów podobnie jak większość prywatnych przedsiębiorców, gdy tylko obowiązujące ówcześnie przepisy na to pozwoliły założył własną firmę i w roku 1991 rozpoczął szkolenie kierowców w Świdniku przy ul. Kruczkowskiego 6. W roku 1993 działalność szkoleniowa została rozszerzona na teren Lublina (siedziba przy ulicy Koncertowej 7 A). Nazwa firmy pochodzi z konkursu ogłoszonego w eterze lokalnego radia lubelskiego w roku 1993.

Dobre rozeznanie rynku, wzrastająca renoma i stały przyrost ilości przeszkolonych z powodzeniem kandydatów na kierowców powoduje otwarcie nowych punktów na terenie Lublina przy ul. Narutowicza 36 ( w roku 1997 ), oraz przy Krakowskim Przedmieściu 60 (od roku 1998 tu jest główne biuro).

Corocznie Ośrodek Szkolenia Kierowców „AMIGO” przechodzi pomyślnie kontrolę weryfikacyjną, której obowiązane są poddawać się wszystkie jednostki szkolące kandydatów na kierowców i spełnia wszystkie normy ustalone w przepisach. Jesteśmy również aktywnym członkiem Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców województwa lubelskiego działającego w ramach ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z siedzibą w Krakowie.

W chwili obecnej w ośrodku naszym w szkoleniu znajduje się stale ok. 150 kandydatów na kierowców. To oraz doskonałe uzyskiwane przez naszą firmę wyniki stawiają Ośrodek Szkolenia Kierowców „AMIGO” w czołówce szkół jazdy w Lublinie i woj. lubelskim oraz pozwalają nam ze spokojem patrzeć w przyszłość.

Wiedza i doświadczenie od 1991 roku.